Auditul fiscal

Auditul fiscal al rapoartelor, auditul contabilităţii fiscale și a formularelor raportelor fiscale dacă sunt în conformitate cu legislația fiscală a Republicii Moldova. Este o variatate a tipurilor de audit, a cărui sarcina este specială, în urma căruia  se verifică corectitudinea calculelor și plăţii a unui sau mai multor taxe și optimalitatea politicii fiscale alese.

Auditul fiscal pentru client este:

 • Repetiția generală înainte de controlul fiscal
 • Reducerea riscurilor încălcarilor a legislației privind impozitele și taxele
 • Reducerea probabilităţilor apariţiei situaţiilor de conflict cu alte autorități de stat
 • Modalitate de a ridica competența angajaților săi
 • Mimizarea pierderilor financiare sub formă de amenzi și penalități
 • Creșterea reputaţiei de afacere a companiei Dumneavoastră.

Rezultatele în urma auditului impozitelor include pregătirea următoarelor documente:

 • Raportul de audit, care exprimă opinia de audit cu privire la corectitudinea impozitelor și rapoartelor financiare
 • Raport privind rezultatele auditului  fiscal, în care se indică toate încălcările identificate în urma auditului, recomandări pentru a le soluționa
 • Recomandări cu privire la optimizare impozitării

Auditul activitățiilor financiar-economice (Standardele Internaționale de Audit)

a) Auditul obligatoriu - auditul rapoartelor financiare anuale ale organizațiilor, inclusiv entitățile consolidate de interes public, și alte entități în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În cazul în care organizația Dumneavoastră îndeplinește criteriile auditului statutar, aceasta înseamnă că este important punct de vedere social. Desfășurarea cu succes a auditului obligatoriu – este ca "Marca de calitate", care arată că în organizația Dvs. este bine regulat sistemul de contabilitate, principalii indicatori ale rezultatelor de  activitate pot fi încredinţate, calculele bugetare se efectuează în mod corespunzător și nu există nici un risc de conflict cu organele fiscale ale țării .

b) Auditul solicitat – auditul, care se realizează în orice moment și în acele volume, care sunt stabilite de o decizie independentă de către conducerea intreprinderii auditate, investitori, creditori, organelor de stat, instanțelor de judecată. Acest tip de audit este pentru :

 • Verificarea și analiza informaţiilor contabile și fiscale, eliminarea încălcărilor pentru a evita sancțiuni, prin etapa identificării lor în evidenţa contabilă, impozitarea și circulaţia documentelor
 • Inventarierea a creanţelor și a datoriilor
 • Minimizarea financiară, economică, contabilă și fiscală a riscurilor proprietarului
 • Pentru monitorizarea proprietarilor, rezonabilitatea şi  dispoziţia mijloacelor și beneficiile economice a investițiilor realizate
 • Verificarea stării evidenţii contabilităţii și impozitării la schimbarea contabilului și înainte de controalele fiscale
 • Obținerea creditelor bancare
 • Evaluarea riscurilor pentru investitori faţă de întreprindere, decizia privitor la investiţia mijloacelor, într-o anumită întreprindere

În urma rezultatelor auditului solicitat de noi sunt prezentate:
 • Raport detaliat, care conține concluzii și recomandări ale auditorilor privind corectarea erorilor, îmbunătățirea eficienței activităţii companiei și ale altor aspecte ale auditului
 • Rezultatul analizei financiare, principalelor indicatori ale activității financiare ale întreprinderii
 • Opinie de audit

Audit de revizuire

Audit de revizuire se efectuiază în cazul în care, proprietarii sau administratorii au nevoie de a obține rapid o analiză obiectivă și imparțială a companiei, de către specialişti independenți.

Analiza obținută după auditul în ansamblu puteți să le folosiţi:
 • pentru deciziile de management la nivel de întreprindere
 • pentru determinarea, care momente au necesitatea de mai multă atenție
 • pentru decizia privitor la auditare cu misiune specială, unde vor fi verificate
 • operațiunile specifice, impozitele sau secțiunea de contabilitate
 • lichiditate
 • solvabilitate
 • rentabilitate
 • stabilitatea financiară

Analiza cu privire la rezultatele auditului de revizuire include:

 • Structura de sinecost
 • Corectitudinea întocmirii declarațiilor
 • calculul indicatorilor financiari principali, cum ar fi:
          
  • Active nete
  • Mijloace circulante proprii
  • Costurile fixe și variabile
  • Dinamica veniturilor
  • Lichiditate
  • Solvabilitate
  • Rentabilitate
  • Stabilitatea financiară
  • Toate analizele vor fi formate cu ajutorul graficelor și prezentate în raportul de audit

Vicont Consulting SRL vine în ajutorul tău

Experiența noastră vastă și educația continuă în domeniul contabilității și fiscalității ne recomandă a fi un partener de încredere pentru compania dumneavoastră.