Perfectăm setul de documente necesar la întreprindere în domeniul Securitătii si Sănătătii în Muncă:

 • Ordin de numire a persoanei responsabile de SSM
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Efectuarea evaluării riscurilor profesionale pentru fiecare loc de muncă
 • Ordin cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire
 • Plan de protecție și prevenire
 • Ordin de aprobare a instrucțiunilor de SSM
 • Instrucțiunile de SSM pentru funcțiile, echipamentele de muncă și lucrările efectuate
 • Ordin de numire a persoanei responsabile de securitatea antiincendiară
 • Ordin cu privire la aprobarea regulamentului intern
 • Regulamentul intern al unității
 • Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de SSM
 • Registrul de înregistrare a accidentelor de muncă
 • Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă
 • Registrul de evidență a ordinelor
 • Registrul de evidență a contractelor cu privire la răspunderea materială a salariaților
 • Registrul de evidență a cererilor de angajare de la persoanele cu dezabilități
 • Registrul de ieșire a documentelor
 • Registrul de intrare a documentelor
 • Registrul de înregistrare a instruirii la I – gr. de electrosecuritate a personalului ne electrotehnic
 • Registrul pentru acordarea a echipamentului individual de protecție (EIP)
 • Registrul de evidență a controlului treziei
 • Registrul de evidență a instruirilor pentru apărarea împotriva incendiilor
 • Fișe personale de SSM pentru fiecare lucrător

Vicont Consulting SRL vine în ajutorul tău

Experiența noastră vastă și educația continuă în domeniul contabilității și fiscalității ne recomandă a fi un partener de încredere pentru compania dumneavoastră.